A szövetség bemutatása

A Magyar Közlekedési Szövetség 1998-ban alakult civil szervezet. Kezdetben Helyi Közösségi Közlekedést Ellátók Országos Szakmai Szövetsége névvel működött, a neve 2006-ban Magyar Közösségi Közlekedési Szövetségre, majd 2011 decemberében Magyar Közlekedési Szövetségre változott.

A szövetség elnöke: Dr. Várszegi Gyula.

A szövetség célja, hogy összefogja a Magyarországon helyi közösségi közlekedéssel az önkormányzatok ellátási felelőssége alapján foglalkozó jogi személyeket, intézményeket, valamint a közlekedés lebonyolításának feltételeit biztosító ellátó szolgáltató társaságokat.

A szakmában résztvevők vonatkozásában a jogszabályalkotás előkészítése során egyeztetett érdekeket és célokat képvisel a feladatok realizálása érdekében.


A Magyar Közlekedési Szövetség tagjainak száma folyamatosan bővül, jelenleg 22 tagot tömörít.

 

A szövetség logója:

 

A Magyar Közlekedési Szövetség feladatköre:

  •     szakmai érdekképviseletet lát el

 

  •     állást foglal a helyi közösségi közlekedés gazdálkodását érintő kormányzati és önkormányzati döntés és szabályozó tervezetekről

 

  •     figyelemmel kíséri a jogszabályok gyakorlati érvényesülését, szükség esetén kezdeményezi a szakmai intézkedések felülvizsgálatát, módosítását

 

  •     kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemző szakmai, etikai normákat

 

  •     együttműködik egyes önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, érdekcsoportokkal

 

  •     kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, az Országgyűlés szakbizottságával, az önkormányzatokkal, szakmai és egyéb társadalmi szervezetekkel

 

  •     szakmai információk beszerzésével, szakmai napok megrendezésével, szakmai delegációk küldésével, és fogadásával hozzájárul a szakmai fejlődéshez

 

  •     a tagok dolgozói részére szakmai, gazdasági képzést, illetve továbbképzést szervez, biztosít

 

  •     elsősorban tagjain keresztül elősegíti a fejlett technológiák, megoldások, eljárások, stb. bevezetését és elterjesztését.