A szövetség tagjai

A Magyar Közlekedési Szövetség tagjai:


1. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1980 Budapest Akácfa u. 15.

Az évente mintegy 1,4 milliárd utast szállító BKV Zrt. 5 nagy ágazatot (autóbusz, villamos, metró, HÉV, trolibusz) működtet integrált rendszerben. Ezen túlmenően - az elsősorban idegenforgalmi jelentőségű - fogaskerekű vasutat, a siklót, a libegőt és a hajózást is fenntartja. A BKV Zrt. saját és jogelődjei múltját két múzeum fenntartásával és nosztalgiajáratok üzemeltetésével is őrzi.

További információ: www.bkv.hu

 

2. DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 4024 Debrecen Salétrom u. 3.

Az 1884 óta működő társaságnak a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataként, alapfeladata Debrecen helyi közösségi közlekedésének ellátása autóbusszal és kötöttpályás járművekkel (trolibusz, villamos), valamint ezen járművek és a közlekedésükhöz szükséges infrastruktúra (pálya- és felsővezeték rendszer) üzemeltetése, fenntartása.

A járműveik minden szempontból megfelelnek az Európai Unió által előírt követelményeknek, hiszen környezetkímélők és a flotta 95 százaléka mozgáskorlátozottak számára is kényelmesen, egyszerűen igénybe vehető. A társaság célja a közösségi közlekedési kultúra fejlesztése és a lakosság felé magas színvonalú szolgáltatás biztosítása.

További információ: www.dkv.hu3. Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 3527 Miskolc, Szondi György u. 1.

Miskolcon a vidéki városok között elsőként 1897. július 10-én indult útjára az első villamos a Tiszai pályaudvar és a Veres templom között, amelyen az első nap már 7 615 fő utazott. A városon belüli menetrendszerű autóbusz-közlekedés 1948. november 17-én indult el. A miskolci közösségi közlekedés fejlődéstörténetében jelentős állomás volt az 1954-es esztendő, amikor a két, addig önálló irányítású autóbusz és villamos üzemágat Miskolci Közlekedési Vállalat (MKV) néven egy szervezetbe integrálták. Ebben a szervezeti felállásban működött a vállalat 1994-ig, amikor Miskolc város önkormányzata – 100%-os saját tulajdonrésszel – részvénytársasággá alakította. Az MVK Zrt. 2006 óta a Miskolc Holding tagvállalata.

Napjainkban: Az MVK Zrt. látja el Miskolc város és Felsőzsolca közösségi közlekedését. 
Autóbusz-közlekedés: 35 viszonylat, 153 km-es vonalhálózaton 187 db autóbusz. 
Villamosközlekedés: 2 viszonylat és 11,6 km-es villamos hálózaton 31 db villamos.


További információ: www.mvkzrt.hu4. Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6720 Szeged Zrínyi u. 4-8.

Szegeden jelenleg két közösségi szolgáltató (az önkormányzati tulajdonú Szegedi Közlekedési Kft. és az állami tulajdonú Tisza Volán Zrt.) végzi az utasok szállítását. Az SZKT-nak a villamosok és trolibuszok üzemeltetésén túl a városban működő fizető parkolási rendszer és az automata üzemű parkolóház fenntartása is feladata.

További információ: www.szkt.hu5. BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1106 Budapest Fehér út I/B

A BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 1997-ben a BKV Zrt. 100%-os tulajdonú társaságként alapította, a korábban több helyen működtetett BKV Zrt.-s vasúti járműjavító kapacitások összevonásával.
A Társaság az 1970-ben létrehozott BKV Vasúti Járműjavító Főműhely utódaként a magyarországi villamos, elővárosi és metrójárművek, azok fődarabjainak és az ezekhez kapcsolódó speciális alkatrészek javításával, gyártásával foglalkozik. Tevékenységük az utóbbi években kiegészült a vasúti kitérők gyártásával, trolibusz, autóbusz járművek javításával, honosításával és ezeknek a járműveknek az esztétikai felújításával.

Egyik legnagyobb értéküknek az egyedülálló szakemberállományukat tartják, ehhez illeszkedve a Kft. területén, megalakítása óta folyamatosan szakirányú szakmunkásképzés folyik. Fő megrendelőjük a BKV Zrt., de speciális szolgáltatásai révén az ország valamennyi villamos járművét és autóbuszát üzemeltető vállalatával kapcsolatban áll, ezen felül számos neves külföldi autó- és vasútipari céggel alakított ki különböző együttműködéseket.


További információ: www.vjsz.hu

 

6. VIV Csoport
Székhelye: 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 21-23.

A VIV Csoport alapvetően Magyarországon és Németországban, valamint a környező országokban végez fővállalkozási, tervezési, kivitelezési és karbantartási tevékenységet. Elektromos kivitelezés területén 35 kV-os feszültségszintig végezzük erősáramú és gyengeáramú villamos rendszerek szerelését, telepítését és üzembe helyezését. Az általunk szerelt rendszerek műszaki és minőségi színvonalát biztosítja a Bicskén 5200 m2-en működő berendezésgyártó bázisunk elsősorban kis- és középfeszültségű berendezéseket gyárt részben hazai, részben külföldi megrendelőknek, ismert világcégek készülékeinek, berendezéseinek felhasználásával. Az üzem ipari területen megjelenő magasabb műszaki igényeknek megfelelve rendelkezik a pl.  Siemens SIVACON S8 0,4 kV-os, fiókos rendszerű elosztó-berendezések gyártásához szükséges engedélyekkel, gyári jóváhagyással és tapasztalattal. Cégcsoportunk megkülönböztetett figyelmet fordít a hazai közlekedési vállalatokkal való üzleti- és szakmai együttműködésre, amit jól tanúsíthat a megrendeléseik megfelelő műszaki színvonalon történő megvalósítása. A magyarországi  közlekedési vállalatokon kívül külföldi, főleg németországi megrendelőknek gyárt vasúttechnikai berendezéseket.

További információ: www.viv.hu

 

7. Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 7400 Kaposvár Áchim A. u. 1.


A Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1994. július 1-jén általános jogutódlással alakult. 2006-ban 100%-os önkormányzati tulajdonba került. Ezt követően a városvezetés megalapította a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt-t, mely 2011-től a társaságnak egyedüli részvényese. Feladatunk - a Kaposvár Megyei Jogú Várossal kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján - a város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítás kizárólagos joggal történő biztosítása, az utasbiztonság figyelembevételével, és az ezzel összefüggő egyéb tevékenységek elvégzése.

További információ: www.kaposbusz.hu

8. Siemens Zrt.
Székhelye: 1143 Budapest Gizella út 51-57.

Mozgásba hozzuk a városokat

A Siemens egyike a világ vezető technológiai vállalatainak. Magyarországon több mint 130 éve törekszik a folyamatos értékteremtésre. Tevékeny szerepet vállal a korszerű nagyvárosi infrastruktúra és közösségi közlekedés valamint a vasúti közlekedés fejlesztésében is. Sikerrel egyesíti nemzetközi tapasztalatát és lokális kompetenciáit a vasúti és közúti közlekedés irányítása, a vasútvillamosítás, valamint a kötöttpályás járművek területén. A vállalat a kezdetektől részese a közösségi közlekedésnek; nevéhez fűződik a mai Andrássy út alatt 1896-ra megépített Millenniumi Földalatti vasútvonal, mely az első volt Európa kontinentális részén. Siemens biztosítóberendezések teszik megbízhatóvá a vasúti közlekedést több jelentős vonalszakaszon. Budapesten villamosaink a fékezési energiát visszatáplálják a hálózatba, megtakarítva ezáltal akár a vontatási energia ötödét. A vállalat fontos szerepet vállalt a 4-es metró kivitelezésében, és részt vesz Budapest közúti forgalomirányító rendszerének működtetésében. A Siemens  korszerű Desiro motorvonatai és megbízható Taurus és Vectron mozdonyai  több éve teljesítenek szolgálatot a magyar pályákon.
Műszaki innovációinknak és az információtechnológiában való jártasságunknak köszönhetően hatékony megoldásokat kínálunk a fenntartható közlekedés szinte minden területén. Magyarországon és szerte a világban mindennap azon dolgozunk, hogy időtálló válaszokat adjunk a jövő kihívásaira.
 
További információ: www.siemens.hu

 

9. Magyar Közlekedési Tervező és Mérnöki Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs Komáromi u. 22.

A Magyar Közlekedési Tervező és Mérnöki Kft. 2006 óta végez mérnöki, tervezési és műszaki tanácsadói tevékenységét a Műszer Automatika Cégcsoport tagjaként. Alapításának célja, hogy partnerei számára teljes körű szolgáltatásokat nyújtson közlekedéstervezői tevékenységekhez, amely területen magyarországi és külföldi referenciákkal egyaránt rendelkezik.
A tervezői és konzultációs tevékenységen kívül a cég közlekedési szakértői és tanácsadói tevékenységet is folytat közlekedési projektek megvalósítása során. Tevékenységi köre felöleli a közlekedési tervezési és mérnöki szolgáltatásokat, beleértve megvalósíthatósági tanulmányok, tervek készítését és a projekt megvalósítás tervezői művezetését, műszaki, gazdasági, mérnöki lebonyolítását.

 
További információ: www.muszerautomatika.hu

 

10. INTER TAN-KER Zrt.
Székhelye: 1045 Budapest Istvántelki u. 8.

Az INTER TAN-KER Zrt. jogelődje 2002-ben alakult INTER TAN-KER Kft. néven.  Az INTER TAN-KER Zrt. kiemelt küldetésének tekinti a kormányzat, az önkormányzatok, multinacionális, valamint kis- és középvállalatok munkájának segítését a közlekedés területén. A vállalat meghatározó szerepét a közlekedés területén felmerülő igények magas színvonalon való teljesítésével, valamint előremutató megoldások bevezetésével érte el.  A magyar és nemzetközi közlekedési ipar részére jól használható, stabil, megbízhatóan és hatékonyan működő rendszerek tervezését és kivitelezését kiemelkedő szaktudással rendelkező munkatársak garantálják. Az INTER TAN-KER Zrt. sikerének alapvető feltétele, egyúttal működésének legfontosabb célja, hogy partnerei és megrendelői részére korszerű és versenyképes szolgáltatásokat nyújtson, valamint ezek minőségét folyamatosan javítsa. 
 

További információ: www.intertanker.hu 

 

 11. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.19.-21.

A BKK Zrt. a Főváros közlekedésszervezőjeként olyan összefogó, integráló, szakmai alapokon működő szervezet, amely integráltan irányítja és felügyeli a budapesti közlekedési ágazatokat, különösen a közösségi és közúti közlekedést, megrendeli és finanszírozza a közösségi és közúti közlekedési közszolgáltatásokat, fejleszti és a Fővárosi Önkormányzat megbízásából végzett beruházásokkal modernizálja a város közlekedését, érvényesíti a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjait, megteremti az egyensúlyt a közlekedési rendszer működése és fejlesztése között és aktív szerepet vállal a regionális közlekedési együttműködés terén.
 

További információ: www.bkk.hu 

 

12. Tüke Busz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tüke Busz Zrt.) tulajdonosa 98,13%-ban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság kisebbségi tulajdonosa a cég jegyzett tőkéjét 2013. május 3-án megemelte, így 1.87%-ban a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DDRF Zrt) is részvényese a cégnek. A Tüke Busz Zrt. fő tevékenysége a Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4931) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A cég szolgáltatását Pécs város lakossága és az agglomerációs területekről érkező utasok részére biztosítja.


További információ: www.tukebusz.hu